Saturday, May 18, 2024

Adobe AI

Adobe Firefly คือชุดเครื่องมือ AI ของ Adobe ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขภาพดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Firefly Image 2 Model (beta) และ Firefly Studio

Firefly Image 2 Model (beta) เป็นเครื่องมือสร้างภาพ AI ที่สามารถสร้างภาพจากคำอธิบายข้อความได้ Firefly Studio เป็นเครื่องมือแก้ไขภาพ AI ที่สามารถแก้ไขภาพดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Adobe Firefly เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกประเภท ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

Adobe Firefly: https://firefly.adobe.com/
Discord: https://discord.com/invite/dJnsV5s8PZ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Adobe Generative Credits: https://thaiai.net/articles/about-adobe-generative-credits/


Adobe Creative Cloud: https://www.adobe.com/th_th/

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Adobe Generative AI: https://www.adobe.com/th_th/sensei/generative-ai.html

มีอะไรใหม่ใน Adobe Firefly อัพเดตประจำเดือนตุลาคม 2023

ในเดือนตุลาคมนี้ Adobe Firefly มีอัพเดตใหญ่โดยการใช้ Firefly Image 2 (เบต้า) เป็นเอนจิ้นขับเคลื่อน Generative AI นะครับ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเดิมมากมายเลยทีเดียว Adobe Firefly Image 2 Model (beta) ได้รับการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและฐานข้อมูลที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงอัลกอริทึมหรือกระบวนการคิดและเทรน เพื่อให้สร้างภาพได้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานมากขึ้นเช่น มีความรู้เกี่ยวกับโลก วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุม...

สรุปรวม AI สำหรับวิดีโอ ของ Adobe ที่เตรียมพร้อมให้เราได้ใช้

Adobe เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีพัฒนาการด้าน AI อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากครับ และได้มีการพัฒนา AI ไว้ในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Adobe Sensei ผมจะพาทุกท่านไปพบกับ AI หรือ Generative AI ของ Adobe กันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ลบออปเจ็คที่เราไม่ต้องการออกจากภาพ หรือวิดีโอได้ ใส่ออปเจ็คเพิ่มเข้าไปในฉากได้ เช่นต้องการเพิ่มเน็คไทน์ให้กับคนในรูปหรือวิดีโอ เปลี่ยนภาพนิ่งเป็นวิดีโอในรูปแบบที่สมจริง โดยใช้ Adobe Firefly เปลี่ยนภาพและวิดีโอคุณภาพต่ำให้มีความละเอียดที่มากยิ่งขึ้น...
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เรื่องที่น่าสนใจ