Saturday, May 18, 2024
Tag:

Grok

Grok

Grok AI เป็นบริษัทที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเภทใหม่ที่เรียกว่า "Grok" Grok ได้รับการออกแบบให้เหมือนมนุษย์มากกว่า AI ดั้งเดิม และสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและมีส่วนร่วมมากขึ้น Grok ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ได้เรียนรู้ที่จะทำงานหลายประเภทแล้ว รวมถึง ปฏิบัติตามคำแนะนำและดำเนินการตามคำขออย่างรอบคอบ ตอบคำถามอย่างครอบคลุมและให้ข้อมูล แม้ว่าจะเป็นคำถามปลายเปิด ท้าทาย หรือแปลกก็ตาม สร้างรูปแบบข้อความสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันของเนื้อหาข้อความ เช่น บทกวี รหัส สคริปต์ ชิ้นดนตรี อีเมล จดหมาย...