Saturday, May 18, 2024

ภาพถ่ายแนว Collodion

มาเดินทางย้อนเวลาเล็กน้อยด้วยการจำลองรูปภาพโบราณ!

ความสำเร็จอยู่ที่กระบวนการโคลโลดีอนซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายภาพในศตวรรษที่ 19 ที่ผสมผสานกับกล้อง Deardorff 8×10 เพื่อให้รูปภาพของคุณมีลักษณะที่น่าสนใจ

Collodion (โคลโลดีอน) เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการถ่ายภาพโบราณในสมัยที่ 19 ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ซึ่งเรียกว่า “Collodion process” หรือ “Wet Plate Collodion process” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาทิตย์เถื่อนที่คาดว่าเริ่มใช้ในปี 1851 โดย Gustave Le Gray และ Frederick Scott Archer เป็นคนเผยแพร่และพัฒนากระบวนการนี้

Collodion Process [Scene description], captured with a vintage Deardorff 8x10 camera, evoking a sense of nostalgia akin to early works of photography, [Weather and lighting]

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ไอเดียเพิ่มเติม

รองรับ AI

เรื่องที่น่าสนใจ